Immediat protese

Er den protese der bliver indsat umiddelbart efter tandudtræk. Den kan erstatte en, flere eller alle tænder.

Protesen fremstilles efter afstøbning af de naturlige rest tænder og opstilles i tæt samarbejde med patienten for at opnå et så natutligt resultat som muligt.

Efter ca et par uger er kæbeknoglen svundet og protesen skal fyldes op med en midlertidig blød underforing. Denne beh. gentages efter behov i de første 6 mdr.

Efter ca 6 mrd. skal protesen rebaseres, det vil sige, der skal lægges en ny fast blivende bund i protesen.

Dette er en nødvenlig efterfølgende behandlig og er ikke indregnet i prisen.